โรงเรียนเพชรศึกษาการบริบาล

มุ่งมั่น พัฒนาวิชาชีพ ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีงานทำ สู่ความมั่นคงในอนาคต


 ระเบียบการรับสมัคร 

   ดาวน์โหลดใบสมัคร

   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยกู้ชีพนเรนทร
โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
โรงพยาบาลกรุงธน
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
โรงพยาบาลตำรวจ
สำนักงานแพทย์ใหญ่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพยาบาลธนบุรี 1
โรงพยาบาลนครธน
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางมด
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ
โรงพยาบาลมิชชั่น [กรุงเทพฯ]
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพ และความงาม
กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร
โรงพยาบาลราชวิถี [กรุงเทพฯ]
โรงพยาบาลรามคำแหง
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิภาราม
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลศรีสยาม
โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิริราช เวชระเบียน
โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลสินแพทย์
โรงพยาบาลสุขุมวิท
โรงพยาบาลหัวเฉียว
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ สาทรใต้
โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลไทยนครินทร์
โรงพยาบาลโกลเด้นเยียส์
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี [นครนายก]
สถาบันบำราศนราดูร
สถาบันโรคทรวงอก
โรงพยาบาล ปทุมเวช จำกัด
โรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาร์ลอส [ปทุมธานี]
เซ็นต์คาร์ลอส [ปทุมธานี]
โรงพยาบาลกำแพงเพชร [กำแพงเพชร]
โรงพยาบาลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลแม่กลอง 2 [สมุทรสงคราม]
โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์
โรงพยาบาลชัยนาท [ชัยนาท]
โรงพยาบาลดอนตูม [นครปฐม]
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลท่าตะโก [นครสวรรค์]
โรงพยาบาลท่าเรือ [พระนครศรีอยุธยา ]
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ [ปทุมธานี]
โรงพยาบาลนนทเวช [นนทบุรี]
โรงพยาบาลนวนคร
โรงพยาบาลบางกรวย [นนทบุรี]
โรงพยาบาลบางกระทุ่ม [พิษณุโลก]
โรงพยาบาลบางมด
โรงพยาบาลปทุมธานี
โรงพยาบาลปิยะมินทร์ [สมุทรปราการ]
โรงพยาบาลพุทธชินราช [พิษณุโลก]
โรงพยาบาลภัทร ธนบุรี [ปทุมธานี]
โรงพยาบาลมหาชัย
โรงพยาบาลมหาราช [ลพบุรี]
โรงพยาบาลมโนรมย์ [ชัยนาท]
โรงพยาบาลลำลูกกา [ปทุมธานี]
โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
โรงพยาบาลสระบุรี
โรงพยาบาลสามพราน [นครปฐม]
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลอัมพวา
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
โรงพยาบาลอุทัยธานี [อุทัยธานี]
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ยมราช
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ [เพชรบูรณ์]


สำรองที่นั่งด่วน ก่อนพลาดโอกาส รับเพียง 50 คนเท่านั้น
เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์-เสาร์ ผ่อนชำระค่าเทอมได้

           คุณสมบัติของผู้ที่สมัครเรียน
 
              1. ชาย - หญิง อายุ 17 - 35 ปี สูง 145 ซม. และหนัก 40 กก.ขึ้นไป

               2. วุฒิ ม.3, ม.6 หรือเทียบเท่า ( กศน.)
                     วุฒิ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา
               3. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อ
               4. ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องดูเกรด


     ขอเพียงมีใจรักทางด้านการพยาบาล

               หลักฐานการสมัคร
              1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วจำนวน 1 รูป
              2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
              3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด
              4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองการศึกษา 2 ชุด

              
สวัสดิการที่โรงเรียนจัดให
              1. ...เอกสารการเรียน การสอน
              2. ...อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร
              3. ...เครื่องแบบนักศึกษา
              4. ...ชุดพละ
              5. ...หอพักนักศึกษาหญิง ( 15 คนแรก )
              6. ...ประกันอุบัติเหตุ ทุนประกัน 100,000 บาท 1 ปีเต็ม

              
สิ่งที่จะได้รับหลังจบการศึกษา
                ประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
                ใบประกาศการประเมินผลการสอบไล่ตามรายวิชา
                       (Transcription report)
    
            
                
กำหนดการเปิดเรียนแต่ละรุ่น
                
               - เปิดเรียนรุ่นที่ 29 วันที่   18   มกราคม   2559
               - เปิดเรียนรุ่นที่ 30 วันที่   22   เมษายน   2559
               - เปิดเรียนรุ่นที่ 31 วันที่   12   กันยายน   2559
               - เปิดเรียนรุ่นที่ 32 วันที่   20   มกราคม   2560
               - เปิดเรียนรุ่นที่ 33 วันที่   21   เมษายน   2560
               - เปิดเรียนรุ่นที่ 34 วันที่   15   กันยายน   2560

  สมัครด่วนก่อนพลาดโอกาส
                
รับจำนวนจำกัด เพียง 50 คน/รุ่น เท่านั้น